Etikettarkiv: Vara vänner

På begäran: program om mobbning

*Inlägget uppdaterat med inledande tre tips den 4 november 2016

 1. UR Samtiden – Readme 2016: Hatarna är vi, Elza Dunkels, författare till ”Nätmobbning, näthat och nätkärlek”, ger en snabbhistorik till näthat och internet och visar varför det ser ut som det gör idag.
 2. Didaktorn – De destruktivt väluppfostrade barnen, Lydiga barn löper större risk att utsättas för näthat och sexuella övergrepp på nätet. Det har Elza Dunkels sett i sin forskning. Lär man sig att alltid lyda vuxna och att det är fult att ljuga blir man sårbar i mötet med en vuxen som inte vill dig väl, säger hon.
 3. UR Samtiden – Cyberbullying 2016, Föreläsningar från konferensen Cyberbullying där forskare och experter talar om utmaningarna med att stoppa nätmobbing.

Tidigare har vi på begäran samlat ihop UR:s bästa program om rasism samt feminism, jämställdhet och genus. Nu har vi fått frågan att göra detsamma med program om mobbning. Vi börjar med det nyaste.

Det handlar om dig

Det handlar om dig

Det handlar om oss

Det handlar om oss


Tips: Lyssna på vår podcast om mobbning, Det handlar om dig och Det handlar om oss >>


I Det handlar om dig (2015) undersöker Musse Hasselvall vilka roller som finns i en mobbningssituation. Mobbning handlar inte bara om den som mobbar och den som blir utsatt. Alla som står bredvid, som ser men inget gör, är också en del av problemet. Riktar sig främst till elever i år 7-9 och gymnasiet.

I systerprogrammet Det handlar om oss (2015) riktas uppmärksamheten mot alla föräldrar som har barn i skolan. Syftet med programmet är att få föräldrar att prata med sina barn om vilken roll de tar i en mobbningssituation och hur de kan göra skillnad.

I studioprogrammet Det handlar om mobbning (2015) diskuteras mobbningens mekanismer, konsekvenser och lösningar. Medverkande: Musse Hasselvall, programledare för Det handlar om dig; Martina Haag, programledare för Det handlar om oss; Claes Jenninger, pappa till en pojke som begick självmord; Jesper Englin, utbildare på Sverok; Marwa Karim, bloggare; Ibtissam Karim, mamma till Marwa; Stephan Andersson, barn- och elevombud i Norrköpings kommun; Mattias Backman, egenföretagare; Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef i Haninge kommun; Morgan Alling, programledare för Morgans mission. Programledare: Natanael Derwinger.

Mobbning är inte ett problem enbart för skolan att lösa (trots att det ibland kan låta så i debatten och tyckandet). Vi är övertygade om att skolan arbetar med mobbningsproblemet långt mycket mer än de flesta andra. Det blir synligt i Lärlabbet (2015), som ägnar hela sex program åt olika aspekter av antimobbningsarbete i skolan. För, med och av lärare:

Lärlabbet

Lärlabbet

Nytt för äldre är också radioserien Uppgörelsen (2015) i vilken 24-åriga Mary-Ann Olsson söker upp sina tidigare mobboffer för att be om ursäkt. Nytt för de yngre, framförallt elever i år f-3, är Med all rätt (2015), som dramatiserar 10 olika artiklar i FN:s barnkonvention. Programmet om Nova är det som mest närmar sig mobbning.

Uppgörelsen

Uppgörelsen

Med all rätt

Med all rätt

Om vi backar några år och börjar med program för elever i år f-3 rekommenderar vi radioföljetongen Hugo och Josefin (2009) i vilken Jacob Ericksson läser Maria Gripes klassiska bok. En tv-serie, som enligt statistiken är väldigt populär bland lärare, är Vara vänner (2009), framförallt avsnitten Benny är en mobbare, Ida är utfryst och Elliot är ny i klassen.

För elever i år 4-6 är Orka (2010) en bra tv-serie för att närma sig diskussioner kring mobbning, framförallt programmen Philip är mobbad och
Ebba är utfryst.

Hugo och Josefin

Hugo och Josefin

Vara vänner

Vara vänner

Orka/UR

Orka

För lärare är är utbudet, utöver ovan nämnda Lärlabbet, stort. Skolministeriet – Ärren finns alltid kvar (2014) består till exempel av tre program, som alla undersöker hur en går vidare efter att ha varit utsatt för mobbning. I radioserien Lärarrummet delar skolpersonal med sig av sina erfarenheter till övriga i lärarkollegiet. Två program som är bra att börja med är beträffande mobbning är Ingen ska behöva gå till skolan med en klump i magen (2014) och Mattias Rowe, skolkurator (2013). I tv-serien Droputs (2014), om elever som väljer att hoppa av skolan, finns ett program specifikt om mobbning. Och på samma tema, fast som radio, två program ur Skolan som förlorade mig (2014), nämligen det om Claudia och det om Åsa Pehrsson.

Avslutningsvis så har självklart även UR Samtiden ett digert utbud föreläsningar och samtal om mobbning. Två förslag, med fokus på nätmobbning, är Nätmobbning bland ungdomar (2014) och Social medier i skolan (2013).


Allt om mobbning på ur.se >>

På begäran: program om feminism, jämställdhet och genus

För ett tag sedan fick vi en fråga på Twitter om att göra en lista över UR:s program om rasism. När det var gjort fick vi ett nytt önskemål. Här är våra rekommendationer på program kring feminism, jämställdhet och genus. På ur.se finns mer för den som vill söka på egen hand.

Förskola
Kånkan: Killarna & tjejerna (2011). Vad är en kille, vad är en tjej? Femåringarna Lovisa, Gabriel, Inga och Aston samt bibliotekarierna Karin och Ylva grubblar över likheter och skillnader mellan flickor och pojkar.

Kimklubben (2011) har svar på nästan allt! En serie deckargåtor med genusöverraskande svar.

Småsagor: Kenta och barbisarna (2008) är redan en klassiker. Här läses Pija Lindebaums bok av Torkel Petersson. Kenta och barbisarna finns också som läs-med-saga.

Kimklubben

Kimklubben

Kånkan

Kånkan

År f-3
Vara vänner: Får Gabriel vara prinsessa?
(2009). Berättelser om empati, kompisskap och mod. Historierna ser ut att sluta olyckligt ända tills rollfigurerna inser att de kunde ha handlat annorlunda och får chansen att ge berättelsen ett bättre slut.

Vem bestämmer?: Om kvinnlig rösträtt (2010).  En fiktiv dokusåpa som på ett humoristiskt sätt vrider och vänder på demokratibegreppet. Hur blir det egentligen om bara de med snopp får bestämma?

Vara vänner

Vara vänner

Vem bestämmer?

Vem bestämmer?

År 4-6
Stora ord: Om jämlikhet med Uma
(2014). Serien tittar närmare på och utforskar de stora orden som har med demokrati att göra. I det här programmet handlar det om jämställdhet. När Uma vill köpa en t-shirt blir hon tvungen att gå till killavdelningen.

Brev till makten: Lär oss jämställdhet! (2014). Amanda och Vivianne har skrivit brev till statsministern. De berättar om sina tankar, idéer och förslag kring jämställdhet.

Människor för ändring: Selma Lagerlöf – jämlikhet (2014). Har ni inte redan hittat serien är det dags nu! Programmet lyfter Selma Lagerlöf och berättar hur hon kämpade och bröt mot konventioner för ett mer rättvist samhälle.

Är det sant?: Tjejer och killar i media (2012). En av våra verkliga favoritserier. Om hur medier fungerar och källkritik. Programmet fokuserar på representationen av killar och tjejer i media.

Brev till makten

Brev till makten

Människor för ändring/UR

Människor för ändring

Är det sant?

Är det sant?

År 7-9
Ideologiernas historia: Feminism
(2014). Med hjälp av arkivmaterial berättar Ann-Linn Guillou om feminismens bakgrund och framväxt, från 1800-talets mitt till modern tid.

Tänk till med Dewide: könsroller (2014). En kvart med bloggaren Dennis ”Dewide” Widehammar, som undersöker könsroller. Stämmer det att tjejer har mer empati och att killar inte kan göra två saker samtidigt?

¡Pregunta ya!:  Los valores en México (2014). Det går att arbeta med jämställdhet även i språkundervisningen. Programmet handlar om begreppet ”machismo” som är välkänt i Latinamerika. Dessutom ger ungdomar sin syn på vad som är typiskt manligt och kvinnligt.

All rätt i världen: Kvinnors rätt (2007). Inte helt ny, men väldigt tydlig i sin presentation av de mänskliga rättigheterna. Programmet anknyter till Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och artiklarna 2 och 23 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Ideologiernas historia

Ideologiernas historia

Gymnasiet, folkhögskola och studieförbund
Tänk till med Ison, Emilia & Tiffany : HanaPee, dag 1-4
 (2014). HanaPee, Ison och Tiffany diskuterar kroppsideal, hårväxt, nakenhet och objektifiering. Varför ser våra ideal ut som de gör? Vilka föreställningar finns det om hur män och kvinnor ska vara? Och hur påverkar dessa våra möjligheter att uttrycka oss?

Entreprenörerna (2011). Om sex svenska kvinnor som varit nydanande, framgångsrika och banbrytande entreprenörer inom olika branscher genom historien, från 1880-tal till 1980-tal. Deras personliga öden och deras sätt att driva företag lyfts fram.

Kvinnorna som utvecklade USA (2014) ger en historisk överblick av utvecklingen för kvinnor i USA inom olika verksamheter under 1900-talet och Kina om Kina: Mer än halva himlen (2012) undersöker kvinnans ställning i Kina, både historiskt och idag. I Kvinnors liv och möjligheter (2013) reser journalisterna Nicholas Kristof och Sheryl WuDunn, som engagerar sig mycket i kvinnors rättigheter, runt i världen och möter individer och organisationer som driver projekt för kvinnor.

Pop och politik (2015). I säsong sju ligger fokus på kvinnor genom historien, från år 1900 och framåt. Varje program utgår från ett tema där mer eller mindre kända kvinnor lyfts fram för att fylla luckorna i en historieskrivning som traditionellt skrivits av, för och om män.

Sex och musik: genusrebellerna, kvinnomakt (2014). Musiker, artister och forskare berättar om artister som bryter mot normer kring könsidentitet och sexuell läggning.

Världens språk: Könsspråk (2011). Om språk – runt om i hela världen. I det här programmet handlar det om hur påverkar språket vår syn på män och kvinnor?

Idrottens himmel och helvete (2015) finns både som radio och tv. I radioprogrammet om Jämställdhet handlar det om problem och framtidsmöjligheter inom barn- och ungdomsidrotten. I tv-programmet Ni spelar som kärringar! möter vi Sebastian som blir retad för att han rider, och fotbollstjejerna som blev ifrågasatta efter att de klippte håret kort. Dessutom berättar Ida Östensson om sitt arbete för kvinnors roll på skateboardscenen.

Radioserien Bildningsbyrån har många olika perspektiv på ämnet. Bland annat EU-perspektivet i Bildningsbyrån EU: 28 vägar till jämställdhet? (2014), om feminismens framväxt i Bildningsbyrån – politiska tänkare: Feminismen (2014) och det religiösa i serien Bildningsbyrån: Feminist och troende (2013).

I en av våra absoluta favoritserier från 2014, nämligen Familjen, finns avsnittet Mamma, pappa, barn som undersöker könsroller och könsnormer ur ett familjeperspektiv.

Skolministeriet: Grafittan och moralpaniken (2014) bjuder på intressant lyssning om turerna kring när Carolina Falkholt uppförde en grafittimålning av en snippa, en ”grafitta”, på en vägg i en högstadieskola i Nyköping.

Tänk till

Tänk till

Pop och politik

Pop och politik

Familjen

Familjen

Tre dokumentärfilmer på temat
Topless mot makten (2013), En dotters kamp för demokrati (2014), Punksångaren Kathleen Hanna (2013).

UR Samtiden
Fantastiska UR Samtiden har massor med föreläsningar och filmade samtal på temat. Här är fem föreläsningsserier: Genusmaraton 2013Kvinnligt och manligtKvinnliga forskare i rampljusetJämställdhet 2.0 & Jämställdhet från siffror till handling.

 

2b. #SETT2015 – ”Det är någonting med töntigheten som är väldigt avväpnande”

Den andra av tre poddar från SETT-mässan 2015. Vi pratar med:

 • Jimmy Lindau, lärare f-3, som tycker att även föräldrarna ska se Livet i Bokstavslandet.
 • Amanda Hjort, lärare i svenska och engelska år 7-9, gillar det töntiga i Holly’s Heroes och förklarar hur hon med UR kan ”lura” sina elever att inhämta kunskap.
 • Karin Wendt, resurslärare i f-3, tipsar om UR-program som startar diskussioner om etiska dilemman med yngre elever.

Länkar till programmen som Jimmy, Amanda och Karin pratar om: Livet i Bokstavslandet (hjälper elverna att knäcka läskoden), Bästa bokstaven (fantasifullt om bokstäver för att närma sig skriftspråkets magiska värld), Lässugen (kändisar läser för barn), Vara vänner (om empati, kompisskap och mod), Ugglan och kompisproblemet (etiska dilemman om hur man är en bra kompis), Orka plugga (studieteknik för år 7-9) samt Holly’s Heroes (dramaserie på lätt engelska).

Bloggsvepet vecka 15

Orka plugga

Elsa Ringqvist, snart 14 år, har hittat till vår youtubekanal Orka plugga. På sin blogg skriver hon att hon fått tips och hjälp med sina studievanor. Hatten av för Elsa! Vad kul att sajten har hjälpt dig med detta – och toppen att du tipsar.

Förutom youtubekanalen finns en hel sajt med tips och tricks. Den hittar du här.

Vara vänner 

Årskurs två i Löddenässkolan i Lomma startade i förra veckan upp sitt nya SO- tema ”Att leva tillsammans”. Den här veckan hade de fokus på vänskap och såg UR:s serie Vara vänner, avsnittet Bella säger ifrån. Spännande läsning på deras blogg, bland annat om det här med kompisrecept!

ABC-sajten

I sin blogg Män som läser skriver Mattias Lövgren, tidigare skolbibliotekarie i Linköping om vikten av högläsning. Han citerar nedan Mats Myrberg, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet:

 • Nio av tio ord vi använder har vi lärt oss från skriven text.
 • En sjuåring har ett ordförråd på ca 5000-7000 ord.
 • En sjuttonåring som läst och/eller lyssnat regelbundet till texter har ca 50 000-70 000 ord.
 • En sjuttonåring som inte har läst/lyssnat till texter har endast 15 000-17 000 ord.

Mattias frågar sig; var man börjar vad gäller läsning och tipsar bland annat om UR:s sajt  ABC. Här hittar du bland annat Lässugen för förskolebarn och Magiska biblioteket för F-3 . Allt för att väcka intresset och lusten för läsning.

Bloggsvepet, vecka 13 (del 2)

Rocka sockorna är inte bara en kampanj på sociala medier. Klass 2 på Ölmbrotorpsskolan och IK4-6 passar även på att lära sig om Downs Syndrom via programmet Du och jag. Klass 2 på Ölmbrotorpsskolan har även arbetat med ng-ljudet och Livet i Bokstavslandet 2. Du kan läsa om det arbetet här.

Kompassen-Nord har man också rockat sockorna och pratat om olikhet. Som hjälp till den diskussionen har man haft Vara vänner – Får Gabriel vara prinsessa?

Du och jag/UR Vara vänner/UR

I F2 på Vretaskolan tittar barnen också på Vara vänner, men i det här fallet avsnittet Ida är utfryst. Därefter har de pratat om hur det känns att inte få vara med och vad man kan göra för att ingen ska känna sig utanför. Diskussionen har lett till följande klokskaper:

 •  Vi frågar snällt om vi får vara med!
 • Alla får vara med!
 • Om vi ändå inte får vara med, hämtar vi en vuxen som hjälper till!

Hos Sara Persson, i hjärtat på Skogshagaskolan, har Samuel lyssnat på Grodan av Max Velthuijs och arbetat fram teckningen Grodan och främlingen. Sara Persson arbetar också mycket med dikter i sina klasser nu. Då använder hon bland annat Mellan raderna. Dessutom bloggar hon om att ett avsnitt av Livet i Bokstavslandet, säsong 2 (som i sin helhet är 14 minuter långt), tar hela 40 minuter i lektionssammanhang. Fantastisk läsning!

På Furutorpskolan i Vinslöv ska elevern se Tala ut i läxa för att sedan kunna svara på följande fråga: vad är en retorisk finess och vilka exempel på sådana känner du till? Läraren heter Terese Engqvists och hennes blogg heter Terese klassrum.

Mellan raderna/UR Tala ut!/UR

familjedaghemmet Hilleviken pågår nu ett tema om naturen, kretslopp och hållbarhet. Därför tittar man på (enligt mig fantastiska) Barr och Pinne räddar världen.

Vikingaskolans åttor har jobbat med etik under en period. Nu är det dags för eleverna att visa vad de har lärt sig och uppgiften utgår ifrån Om det var du – GamerOm det var du används också på Korsbackaskolan där de kopplar de ihop läsandet av Christina Wahldéns Villig med Om det var du – Om tjejer inte får ligga. Därefter diskuterar de bland annat vad en våldtäkt är och var gränsen går.

Barr och Pinne räddar världen/UR Mediatiden/UR

”Är det bra med fullständigt fri information? Fördelar och nackdelar?” De frågorna ska eleverna i den här klass 9d besvara efter att ha sett ett avsnitt av Mediatiden. Ett längre arbete om källkritik pågår.

Fröken Evas skola har kollegiet kommit igång med ett lära sig om ett språkutvecklande arbetssätt. Till sin hjälp har de Språket bär kunskapen.

Bloggsvepet, vecka 12

I skolan. I År 2 på en okänd skola tittar eleverna på Vara vänner. Därefter diskuterar de följande frågor:

 • Hur gör vi om vi ser att någon är ensam på rasten?
 • Är det ok att ge varandra smeknamn?
 • Vad kan man göra om man hör eller ser att någon blir retad?

Vara vänner/UR Grammatikbolaget/UR

Mörtviksskolan tittar år 5 på Grammatikbolaget när de lär sig svensk grammatik. Rekommenderar dock den här länken före den som finns i Mörtviksskolans blogginlägg. Även i klass 4c på Rösjöskolan i Sollentuna arbetar  de med verb i preteritum och tar hjälp av Grammatikbolaget.

Och Anna språkar fortsätter arbetet med Sms från Soppero, nu del 4-5.

Sms från Soppero/UR Uppdrag kroppen/UR

På Lännaskolan inleds en temadag i kostens och hälsans tecken med ett UR-program (oklart vilket). Vi gissar på Uppdrag kroppen.

Eva-Marie Nilsson, förstelärare i Eslövs kommun tipsar om Pluggkoden och Orka plugga, studieteknik för år 7-9.

Pluggkoden/UR Orka_Plugga_Svart_RGB

I NO för år 6 används program om Darwin när det pratas evolution (observera att länkarna i blogginlägget går till NE Skola, endast de med inlogg där kan se programmen). Programmen som används är Hämtat ur vetenskap – Könsurvalet och Runt i naturen – Finkar och rosa blommor (i skrivande stund krävs access till mediecentral för att se programmen).